top of page

Sad, 02 Tach

|

Eglwys Gadeiriol Sant Gwynllyw

Confensiwn y Siartwyr

Eleni mae Confensiwn Blynyddol y Siartwyr yn dychwelyd i Ganol y Ddinas fel rhan allweddol o Ŵyl Rising Casnewydd - yn cynnwys dadl a thrafodaeth gan amrywiaeth o arbenigwyr gydag ymchwil a chanfyddiadau newydd ar Siartiaeth a mudiadau cysylltiedig.

Confensiwn y Siartwyr
Confensiwn y Siartwyr

Amser a lleoliad

02 Tach 2019, 10:00 – 15:00

Eglwys Gadeiriol Sant Gwynllyw, Casnewydd NP20 4EW, DU

Ynglŷn â'r digwyddiad

Eleni mae Confensiwn Blynyddol y Siartwyr yn dychwelyd i Ganol y Ddinas fel rhan allweddol o Ŵyl Rising Casnewydd. Trefnwyd gan Our Chartist Heritage a Newport Rising gyda chefnogaeth Cyngor Dinas Casnewydd a Chartism eMag.

Pris mynediad cyffredinol o £10, neu am ddim i fyfyrwyr. Gwahoddir pawb sy’n bresennol i fynychu gorymdaith yng ngolau’r ffagl Gŵyl Rising Casnewydd, gan ddechrau’n fuan ar ôl i’r confensiwn ddod i ben ym Mharc Belle Vue.

Confensiwn Siartwyr Casnewydd 2019 amserlen:

9.30 Drysau yn agor, cofrestru, stondinau, cyfeiliant cerddorol (aelodau o Gerddorfa Casnewydd)

Sesiwn y bore dan gadeiryddiaeth Jane Bryant.

10.00 Sylwadau rhagarweiniol a theyrnged i Paul Flynn.

10.15  Yr Athro Steve Poole: Siartiaeth a Gwleidyddiaeth Cofio

11.15  Josh Cranton a Rhys D W: The Newport Rising graffig nofel

11.30  coffi / te

11.45  Yr Athro Malcolm Chase: Siartiaeth a Deisebau

12.45 Ail-greu gan Roger Morgan

1.15  Cinio, stondinau, cyfeiliant cerddorol (aelodau o Gerddorfa Casnewydd)

Sesiwn prynhawn dan gadeiryddiaeth Dr Elin Jones

2.00   Dr Katrina Navickas: Peterloo

3.00   Coffi

3.15    Peter Strong: Chwe deg mlynedd o Dreisio Gwlad y Deg

4.00    Sylwadau i gloi

Share This Event

bottom of page