top of page

Sad, 06 Tach

|

Eglwys Gadeiriol Casnewydd, Gwynllyw

Confensiwn y Siartwyr 2021

Drama’r llys, ffotograffiaeth arloesol a cherfluniau sy’n codi i ben...Confensiwn Siartwyr Casnewydd 2021

Confensiwn y Siartwyr 2021
Confensiwn y Siartwyr 2021

Amser a lleoliad

06 Tach 2021, 10:00 – 16:00

Eglwys Gadeiriol Casnewydd, Gwynllyw, 105 Stow Hill, Casnewydd NP20 4ED, DU

Ynglŷn â'r digwyddiad

***SWYDDFA DOCYNNAU AR-LEIN NAWR AR GAU ***

Mae’n bosibl y bydd tocynnau ar gael i’w prynu yn y lleoliad.

Drama’r llys, ffotograffiaeth arloesol a cherfluniau sy’n codi i ben...Confensiwn Siartwyr Casnewydd 2021

Cynhelir Confensiwn blynyddol y Siartwyr Casnewydd ddydd Sadwrn Tachwedd 6ed yn Eglwys Gadeiriol Sant Gwynllyw, gan ddechrau am 10 o’r gloch.

Ceir rhaglen lawn o ddarlithoedd, gyda siaradwyr gwadd yn cynnwys yr Athro Joan Allen ar Gyfreithlondeb ac Anghyfiawnder yn Oes y Siartwyr, gan gyfeirio at Regina v Frost yn 1840; Bydd Roger Ball a Mark Steeds yn trafod Cynnydd a Chwymp Edward Colston; a bydd Dave Steele yn edrych ar Gyfarfod Siartwyr Kennington ym 1848 gan ddefnyddio’r ffotograff enwog o’r digwyddiad. Bydd cyfraniadau hefyd gan reolwyr y Confensiwn, Les James ar Zephaniah Williams, a Pete Strong ar Henry Vincent a Tolpuddle, tra bydd Ray Stroud yn talu teyrnged i David Jones, awdur The Last Rising.

Bydd nifer o stondinau, a chinio, te a choffi yn gynwysedig yn y pris mynediad. Mae'r Gadeirlan yn lleoliad mawr, wedi'i awyru'n dda, a chymerir rhagofalon Covid llawn. Bydd y bwffe yn cael ei gyflenwi mewn dognau unigol wedi'u paratoi ymlaen llaw .

Tocynnau ar gael nawr, pris £12.00

Share This Event

bottom of page