top of page

Sad, 27 Hyd

|

Ysgol John Frost

Confensiwn y Siartwyr yn Ysgol John Frost

Confensiwn y Siartwyr yn Ysgol John Frost
Confensiwn y Siartwyr yn Ysgol John Frost

Amser a lleoliad

27 Hyd 2018, 09:30 – 16:30

Ysgol John Frost, Lighthouse Rd, Duffryn, Casnewydd NP10 8YD, DU

Ynglŷn â'r digwyddiad

Sylwch: prynir tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn trwy Eventbrite ymahttps://www.eventbrite.co.uk/e/chartist-convention-2018-tickets-46796806508

Mae Confensiwn blynyddol y Siartwyr yn gynhadledd a drefnir gan Our Chartist Heritage lle mae academyddion yn cyflwyno eu hymchwil ar hanes sy'n gysylltiedig â Siartwyr. Eleni mae’r Confensiwn yn dechrau gyda pherfformiad sy’n cynnwys myfyrwyr o Ysgol John Frost, ac mae sesiwn y bore yn canolbwyntio ar ganmlwyddiant y bleidlais i fenywod gyda thri siaradwr yr un yn rhoi sgyrsiau ac yna trafodaeth banel a fydd yn cynnwys cyfle i holi’r gynulleidfa. Bydd Dr. Elin Jones (OCH) yn siarad ar actifiaeth merched cyn 1900; Bydd Ryland Wallace (Coleg Gwent) yn siarad am ymgyrch y bleidlais i fenywod; a bydd Dr. Rachel Locke-Lewis (PDC) yn trafod canlyniadau 1918.

Yn ystod y prynhawn bydd Stuart Butler a grŵp hanes Stroud yn rhoi perfformiad ar dafarndai’r Siartwyr yng Ngwent. Bydd Matthew Roberts yn siarad ar ddiwylliant materol a gweledol Siartiaeth a Brian Davies yn siarad ar Dr William Price. Daw'r Confensiwn i ben am 4:30pm.

Rhaglen dros dro (Mai 2018)

9.30 Cofrestru

10.00 Sylwadau rhagarweiniol (Pat Drewett)

10.05 Cyfraniad Ysgol John Frost

10.25 Panel y bleidlais i fenywod: Cadeirydd: Rachel Lock-Lewis

10.30 Siaradwr panel cyntaf: Gweithrediaeth merched cyn 1900

11.00 Ail siaradwr panel: Ryland Wallace (mudiad pleidlais y merched)

11.30 Te / coffi

11.45 Siaradwr trydydd panel: Rachel Lock-Lewis (1918: y canlyniadau)

12.15 Trafodaeth banel

12.45 Cinio

1.30 Grŵp hanes Stroud

2.00 Matthew Roberts (diwylliant materol a gweledol Siartiaeth)

3.00 Te/coffi

3.15 Brian Davies (Dr William Price)

4.15 Sylwadau i gloi

4.30 Cau

Share This Event

bottom of page