top of page

Maw, 31 Rhag

|

Adeiladau Westgate

Codwch y Gwrthryfel! Dathliadau Nos Galan yng Ngwesty'r Westgate

TOCYNNAU AR-LEIN AR GAU NAWR - TÂL AR Y DRWS

Codwch y Gwrthryfel! Dathliadau Nos Galan yng Ngwesty'r Westgate
Codwch y Gwrthryfel! Dathliadau Nos Galan yng Ngwesty'r Westgate

Amser a lleoliad

31 Rhag 2019, 19:00 – 01 Ion 2020, 02:00

Adeiladau Westgate, Westgate Buildings, Commercial St, Casnewydd NP20 1JL, DU

Ynglŷn â'r digwyddiad

TOCYNNAU AR-LEIN AR GAU NAWR - TOCYNNAU AR GAEL WRTH Y DRWS (yn amodol ar argaeledd) Mae Casnewydd yn Codi Eto! Dathlwch ddechreuadau newydd, trwy fynd yn ôl i'r 19eg Ganrif....

Nos Galan yma rydyn ni'n mynd i barti fel mae'n 1899...gyda thro...mae'r cyfoethog yn ei fyw tra bod y tlawd i lawr ac allan ond ar y noson yma fe fyddan nhw'n uno dan yr un to fel mae Gwesty'r Westgate ar agor eto, gyda'r thema Fictoraidd draddodiadol 'Bar 22', hoff atyniad y da i wneud a'r 'Rising Bar' modern lle mae'r dosbarthiadau gweithiol yn dawnsio ac yn yfed gyda bwyd stryd ac adloniant beiddgar. Fodd bynnag, mae bydoedd yn gwrthdaro yn y neuadd ddawns ganolog, lle mae perfformwyr syrcas, perfformwyr stryd, y nerthol Rogora Khart a DJ i gyd yn brwydro yn erbyn torf ar gyrion y gwrthryfel...

Nid yw Casnewydd wedi gweld parti Nos Galan fel hwn ers ... wel dydyn ni ddim yn siŵr a yw Casnewydd erioed wedi gweld parti fel hwn tbh. Mae'n mynd i fod yn rhyfedd ac yn wych wrth i ni Godi'r Gwrthryfel a'i groesawu yn 2020

Mae'r holl docynnau a werthir yn mynd tuag at Wyl Rising Casnewydd 2020. Am beth mae Newport Rising? Nid yw'n ymwneud â'r hyn a ddigwyddodd ym 1839 yn unig, ond mae'n ymwneud â heddiw hefyd, â dinas ar gynnydd, dinas ag iddi ymyl a dyfodol. Dyna pam rydyn ni'n gwahodd unrhyw un i ddod ag y dymunwch, wedi gwisgo hyd at y 1839au, yn fodern iawn neu'n stwnsh o'r ddau, mae i fyny i chi yn llwyr. Ond os ydych chi eisiau gwisgo i fyny, gall Sgript i'r Sgrin helpu. Dangoswch eich tocyn i NYE i gael 10% oddi ar eich llogi gwisgoedd.

Mae mynediad i Westy Westgate trwy fynedfa Stow Hill o 7pm. Bydd ein bariau yn gweithredu ar sail her 25.

Tocynnau

  • Tocyn adar cynnar - NYE2019

    Tocyn adar cynnar - Mynediad cyffredinol

    £10.00
    Sold Out

This event is sold out

Share This Event

bottom of page