WEB SHOP

All proceeds from merchandise and art sales go to Our Chartist Heritage

unless otherwise stated and used to fund local events, arts and education initiatives. Charity no. 1176673

Cyhoeddiad Cymraeg 'Gwrthryfel Casnewydd'

SKU 000051
£15.00
In stock
1
Product Details

Nod Newport Rising: Chartism Redrawn yw ailgysylltu cynulleidfaoedd newydd gyda stori Gwrthryfel Casnewydd - ac mae’n mynd ati’n hyderus i ail ddychmygu digwyddiadau hanesyddol ac yn chwarae’n ddeheuig a medrus â’r ffeithiau, gan roi’r prif gymeriadau John Frost, 'Zeph' Williams a William Jones mewn lleoliad cyfoes fel pyncs mewn dillad lledr. Bwriad y prosiect yw cyrraedd cynulleidfaoedd newydd a bod yn fan cychwyn i ddarllenwyr sydd â diddordeb mewn dechrau archwilio’r gwir ffeithiau am y gwrthryfel. Yn ein barn ni, mae’n llwyddo i wneud hynny’n hyfryd a gyda gwir ysbryd y rebel.

Gwaith o safon anhygoel o uchel, gyda stori, rhyddiaith a darluniau syfrdanol. Mae’r holl elw’n mynd i Our Chartist Heritage

Cyhoeddiad Cymraeg Cyfieithwyd gan Afiaith

Save this product for later

Branding and logo by Parade Design

Web design by and copyright of Our Chartist Heritage Charity no. 1176673

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon