top of page

sob., 06 lis

|

Newport

Premiera książki – Historia ugruntowana/Hanes yn y Tir autorstwa Elin Jones

Elin Jones prezentuje swoją nową książkę na Cwtsh. Hanes yn y Tir/Historia Grounded – obowiązkowa lektura dotycząca historii Walii dla każdej szkoły, ucznia i nauczyciela.

Premiera książki – Historia ugruntowana/Hanes yn y Tir autorstwa Elin Jones
Premiera książki – Historia ugruntowana/Hanes yn y Tir autorstwa Elin Jones

Time & Location

06 lis 2021, 16:30

Newport, Stow Hill, Newport NP20 4HA, Wielka Brytania

About the Event

Drzwi otwierają się w Cwtsh o 16:30, wydarzenie rozpocznie się o 17:00

W swojej książce Hanes yn y Tir/Historia Grounded Elin Jones pokazuje nam, że dowody przeszłości można dziś zobaczyć wszędzie w Walii. Zabiera nas w wizualną podróż przez ponad 5000 lat historii i po każdej części Walii. Obowiązkowa lektura dotycząca historii Walii dla każdej szkoły, ucznia i nauczyciela. 

Tak, w muzeach i bibliotekach można znaleźć trochę historii – jest ona także wokół nas, na starych fotografiach, w nazwach miejscowości, na mapach i w pozostałościach starych budynków na wzgórzu lub nad morzem. Gdziekolwiek jesteś w Walii, ta książka pomoże Ci poznać i rozpoznać otaczającą Cię historię – i sprawi, że będziesz chciał szukać więcej.

Kim byli pierwsi ludzie, którzy zamieszkali w Walii? Dlaczego Glyndŵr jest tak ważny dla Walijczyków? Jaką rolę odegrała Walia w handlu niewolnikami? Jak morze wpłynęło na naszą historię? Przyjdź i poznaj odpowiedzi na niektóre pytania! 

Biografia autora:

Elin Jones uczyła w szkołach średnich Preseli, Rhydfelen i Cwm Rhymni, zanim została mianowana dyrektorem ds. edukacji w Walijskim Muzeum Narodowym. W swojej pracy Elin musiała znać każdy okres walijskiej historii i musiała przygotować materiały dla każdego wieku i umiejętności. W 1996 roku Elin rozpoczęła pracę na stanowisku doradcy w Walii, w Urzędzie ds. Kwalifikacji, Programów Nauczania i Oceny, gdzie jest odpowiedzialna za regulowanie kwalifikacji z historii, opracowywanie programu nauczania historii i metod jego oceniania, a także zamawianie zasobów do nauczania historii. W 2013 r. Elin przewodniczyła grupie zadaniowej odpowiedzialnej za przygotowanie raportu dla Ministra Edukacji na temat Cwricwlwm Cymreig (walijskiego punktu widzenia na przedmioty objęte programem nauczania), historii i historii Walii. Elin Jones jest popularnym gościem w Radiu Cymru, gdzie omawia historie i postacie z historii Walii.

 • ISBN:      9781845278328
 • Elin      Jones
 • Publikacja:      Wrzesień 2021
 • Odpowiednie      dla dzieci w wieku 9-11+ lub Key Stage 2/3
 • Format:      Twarda oprawa, 223x148 mm, 222 strony
 • Hanes      yn y Tir
 • ISBN:      9781845278311
 • Elin      Jones
 • Cyhoeddi:      Medi 2021
 • Addas      i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3
 • Fformat:      Clawr Caled, 224x148 mm, 222 tudalen

Yn y gyfrol hon, mae'r hanesydd Elin Jones yn dangos bod olion gorffennol Cymru o’n cwmpas heddiw. Mae’n mynd â ni ar daith weledol drwy dros 5,000 o flynyddoedd o hanes ac o gwmpas Cymru gyfan. Llyfr hanfodol ar hanes Cymru i bob ysgol, disgybl ac athro. Ar gael yn Saesneg: Historia ugruntowana (9781845278328).

Bywgraffiad Awdur:

Bu Elin Jones yn dysgu yn ysgolion uwchradd Preseli, Rhydfelen a Chwm Rhymni cyn cael ei phenodi’n swyddog addysg yn yr Amgueddfa Genedlaethol. Yn y swyddi hyn i gyd roedd disgwyl iddi gynefino â phob cyfnod o hanes Cymru, a chafodd gyfle i gyd-weithio gydag arbenigwyr ac i baratoi adnoddau ar gyfer dysgwyr o bob oedran a gallu. Ym 1996 dechreuodd wneud gwaith ymgynghorol gydag Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru, gyda chyfrifoldeb dros reoleiddio’r cymwysterau hanes, datblygu’r cwricwlwm hanes a’r dulliau o’i asesu, a chomisynu adnoddau dysgu Hanes Hefyd. Bu’n cadeirio’r tasglu oedd yn gyfrifol am baratoi’r adroddiad i’r Gweinidog Addysg ar Y Cwricwlwm Cymreig, hanes a historia Cymru yn 2013. Mae’n westai poblogaidd wrth drafod straeon a chymeriadau o hanes Cymru ar raglenni Radio Cymru.

Gwybodaeth Bellach:

Oes, mae darnau o hanes mewn amgueddfeydd a llyfrgelloedd – ond maen nhw yma hefyd, mewn hen luniau, enwau lleoedd, ar fapiau ac mewn olion hen adeiladau ar lechwedd mynydd neu ar lan y môr. Bydd y llyfr hwn yn eich helpu i wybod ac i ddeall yr hanes, lle bynnag ydych chi yng Nghymru. Bydd yn sbardun ichi chwilao am ragor o ddarnau o’n gorffennol.

Pwy oedd y bobl gyntaf oll i fyw yng Nghymru? Pam fod Glyndŵr mor bwysig i’r Cymry? Beth oedd rhan Cymru yn y fasnach gaethweision? Pa ddylanwad gafodd y môr ar ein hanes? Dewch i chwilo am rai or’atebion!

Share This Event

bottom of page