top of page

Sun, 29 Oct

|

Trefil Road

Guided Walk to the Chartist Caves

Guided walk to Chartist caves

Guided Walk to the Chartist Caves
Guided Walk to the Chartist Caves

Time & Location

29 Oct 2023, 10:00 – 14:30

Trefil Road, Trefil Rd, Tredegar NP22, UK

About the Event

Leaders: Steve Drowley and Richard Mitchley      Grade: Moderate             

PLEASE NOTE: Walkers are advised to wear walking boots, waterproofs and bring water and packed lunch. Meeting point is at Top House pub, Trefil at 10am for a 10:30 start.

A guided walk to the Chartist Cave, also known by two Welsh names; Ogof Fawr (the ‘Big Cave’) and earlier as Tylles Fawr (the ‘Great Hole’). The more commonly used modern name “Chartist Cave” dates from 1839 when Chartist reformers used the cave to stockpile weapons in advance of their march on Newport on 4th November of that year. There is a plaque at the entrance to the cave commemorating the actions of the Chartists.

Welsh, French, German and English language speakers are welcomed. 

Arweinwyr: Steve Drowley a Richard Mitchley Gradd: Cymedrol

Sylwch: Cyngor i gerddwyr yw gwisgo bŵts cerdded, gwisg glaw, a dod â dwr a chinio pacio. Man cyfarfod yw tafarn Top House, Trefil.

Taith dywysedig i Ogof y Siartwyr, a adwaenir hefyd o dan ddau enw Cymraeg; Ogof Fawr (yr 'Ogof Fawr') ac yn gynharach fel Tylles Fawr (y 'Twll Mawr'). Mae'r enw modern mwy cyffredin, "Ogof y Siartwyr", yn dyddio o 1839 pan ddefnyddiodd diwygwyr Siartiaeth yr ogof i storio arfau cyn eu gorymdaith ar Gasnewydd ar 4 Tachwedd y flwyddyn honno. Mae plac ar ymyl yr ogof yn coffáu gweithredoedd y Siartwyr.

Croesewir siaradwyr Cymraeg, Ffrangeg, Almaeneg a Saesneg.

Tickets

  • 1x Standard Ticket -

    Guided walk to Chartist Cave - Newport Rising Festival 2023

    £5.00
    Sold Out

This event is sold out

Share This Event

bottom of page