top of page

Sat, 03 Aug

|

Newport Rising Hub

Launch Party!

Celebrating the launch of Newport Rising 2024, our new city centre venue and welcoming our new White Badge Tourist Guides for Newport

Launch Party!
Launch Party!

Time & Location

03 Aug 2024, 19:00 – 23:30

Newport Rising Hub, 170 Commercial St, Newport NP20 1JN, UK

About the Event

Join us for the official launch of the Newport Rising Hub, a vibrant new space in the city center dedicated to the history of Chartism. Explore interactive exhibits, including an AI John Frost, and enjoy community events, screenings, and more.  This special evening will also celebrate the graduation of the White Badge Wales Official Tour Guide Accredited Tourist Guides. To mark this occasion, we’ll have live music by The Brwmys and other invited guests, setting the stage for an exciting kickoff to the Newport Rising Festival 2024, commemorating the 185th anniversary of the Newport Rising.  

Don’t miss this chance to be part of a memorable event that connects Newport’s rich past with its vibrant present and future.  

Licensed bar from 6.00pm 

Tickets are Free/Pay What You Want. All funds raised to support Newport Rising Festival and related activities by registered charity Our Chartist Heritage (Charity number: 1176673)

Ymunwch â ni ar gyfer lansiad swyddogol Hwb Newport Rising, gofod bywiog newydd yng nghanol y ddinas sydd wedi’i neilltuo i hanes y Siartwyr. Archwiliwch arddangosfeydd rhyngweithiol, gan gynnwys AI John Frost, a mwynhewch ddigwyddiadau cymunedol, dangosiadau, a mwy.

Bydd yr hwyrnos arbennig hon hefyd yn dathlu graddio Tywyswyr Twristiaeth Achrededig Swyddogol Bathodyn Gwyn Cymru. I nodi’r achlysur hwn, bydd gennym gerddoriaeth fyw gan y Brwmys a gwesteion arbennig eraill, gan osod y llwyfan ar gyfer cychwyn cyffrous i Ŵyl Newport Rising 2024, gan goffáu 185ain pen-blwydd Gwrthryfel Casnewydd.

Peidiwch â cholli’r cyfle hwn i fod yn rhan o ddigwyddiad cofiadwy sy’n cysylltu gorffennol cyfoethog Casnewydd gyda’i phresennol bywiog a’i dyfodol.

Tickets

  • Free / Pay What You Want

    All proceeds to support Newport Rising Festival and related activities by registered charity Our Chartist Heritage (Charity Number 1176673) Tocynnau am Ddim / Talwch Beth y Dymunwch. Pob arian a godir i gefnogi Gŵyl Codiad Casnewydd a gweithgareddau cysylltiedig gan yr elusen cofrestredig Ein Treftadaeth Siartwrol (Rhif Elusen: 1176673).

    £

Total

£0.00

Share This Event

bottom of page