top of page

YMUNWCH Â'R CODI

Cerddoriaeth, perfformiadau, dangos, celf a ffilm i ddathlu pen-blwydd Gwydryfel Casnewydd.
Tachwedd 2023
Line Up
Past Events
Ased 27_4x.png
Ased 19_2x.png

RYDYM YN ÔL!

Ased 15.png
Gyda digwyddiadau wedi'u cynllunio o amgylch prif benwythnos yr ŵyl mae digon i bawb yn yr ŵyl hon wahanol iawn - ond canolbwynt Gwrthryfel Casnewydd yw gorymdaith y Torchlit ac eleni rydym yn gorymdeithio ar ddydd Sadwrn 4 Tachwedd. Ymunwch â ni wrth i ni adennill y strydoedd a cherdded yn ôl traed y Siartwyr ar 184 mlynedd ers Gwrthryfel 1839
 
Ased 14.png
Ased 19_2x.png

CLICIWCH YMA AM DOCYNNAU

Beth yw Gwrthryfel Casnewydd? 

Mae Casnewydd Wrthryfel yn ŵyl i ddathlu a chofio Gwrthryfel y Siartwyr ym 1839 (a alwodd hefyd yn Gwrthryfel Casnewydd) a ddaeth i'r brig yn llwyddiannus yn llwyddiannus yn erbyn eu hawdurdod lleol ym Mhrydain Fawr ac yn garreg filltir bwysig ar y ffordd tuag at ddemocratiaeth newydd. .

Yr oedd y Siartwyr yn swyddog dros y bleidlais, dros hawl pobl i gael eu clywed. dewis â ni ym mis Tachwedd ac eich llais yn y côr.

Eisiau ymwneud? 

Mae Newport Rising yn ŵyl annibynnol, a ddi-elw a ddatblygur gan dîm bach a llawer o gyfarwyddwyr. Mae'n wir yn gwerthu i'r ŵyl ac mae llawer o wahanol fathau i'w llenwi bob blwyddyn. Mae angen goleuwyr ffaglau, agitwyr, recriwtwyr, cenhadon baner a chadwyr heddwch i'n helpu i wneud Newport Rising 2023 y gorau y gall fod. Yn undeb fel y Siartwyr, credwn fod pethau mawr yn debygol pan fydd yn gweithredu gyda'n gilydd ac rydym yn cytuno i'n holl ladd yn y gorffennol a'r presennol am wneud y gwyliau yn llwyddiannus. Os hoffech chi, e-ddysgu ni:info@newportrising.co.uk

About
MAILING LIST
UK GOV_WALES_660_LANDSCP_DUAL_AW.png
NCC-landscape-BLACK.png
bottom of page