top of page

Sad, 02 Tach

|

Gwesty'r Westgate

Ar ôl y Gwrthryfel - dathliadau 180 mlwyddiant yng Ngwesty'r Westgate

Eleni mae’r Siartwyr yn ail-gymryd Gwesty’r Westgate – a byddwn yn aros yn hirach hefyd, gyda cherddoriaeth, perfformiadau, bwyd a diod i ddathlu a choffau 180 mlynedd ers Gwrthryfel Casnewydd.

Ar ôl y Gwrthryfel - dathliadau 180 mlwyddiant yng Ngwesty'r Westgate
Ar ôl y Gwrthryfel - dathliadau 180 mlwyddiant yng Ngwesty'r Westgate

Amser a lleoliad

02 Tach 2019, 19:30 – 23:30

Gwesty'r Westgate, Casnewydd NP20 1JB, DU

Ynglŷn â'r digwyddiad

Ar ôl gorymdaith y ffagl mae croeso cynnes yn eich disgwyl yng Ngwesty’r Westgate gyda pherfformiad, cerddoriaeth, bwyd a bariau wedi’u rhannu dros loriau lluosog.

Yn y neuadd ddawns isaf bydd gennym far o'r 19eg Ganrif (gyda gwahaniaeth) a rhwng 8 a 10 pm bydd yn cynnwys perambulation newydd Leeds Sofietaidd: "The Spark Once Struck". Golwg o'r ochr ar Siartwyr y Gogledd gyda chaneuon, geiriau, cynnwrf cynhyrfus a gwleidyddiaeth oedolion (onest). 

Yn y cyfamser yn y bar Rising ar y llawr cyntaf bydd gennym setiau acwstig a bwyd gŵyl gan MEAT a Rogue Fox.

O 10 pm yn yr ystafell ddawnsio bydd gennym set flaen gan ffefrynnau Rising Casnewydd Rusty Shackle a chefnogaeth

Mae mynediad i Westgate a phob ardal yn rhad ac am ddim ond *MAE GALLU LLEOLIAD YN GYFYNGEDIG* a rhoddir blaenoriaeth i gludwyr y ffagl a'r rhai sy'n mynychu'r orymdaith.

Mae mynediad cadair olwyn ar gael i'r ddau far, rhowch wybod i aelod o staff os oes angen cymorth arnoch.

Share This Event

bottom of page