top of page

Gwen, 04 Tach

|

Casnewydd

Seremoni Goffa Flynyddol

Seremoni goffa ar gyfer y ddau ar hugain a fu farw yng Ngwrthryfel Casnewydd ym 1839.

Seremoni Goffa Flynyddol
Seremoni Goffa Flynyddol

Amser a lleoliad

04 Tach 2022, 16:00

Casnewydd, 105 Stow Hill, Casnewydd NP20 4ED, DU

Ynglŷn â'r digwyddiad

Bob blwyddyn rydym yn cofio’r rhai a fu farw a’r aberthau a wnaed dros ein hawl i bleidleisio mewn seremoni yn Eglwys Gadeiriol Casnewydd (St Woolos)

Bydd y coffâd eleni yn cael ei gynnal ychydig yn gynharach na blynyddoedd blaenorol am 4pm a bydd yn caniatáu digon o amser i gyfranogwyr fynd ymlaen i Barc Belle Vue i ymuno â'r orymdaith yng ngoleuadau'r ffagl.

Ochr yn ochr â'r seremoni yng Nghadeirlan Casnewydd, cynhelir coffâd rhithwir a bydd cofeb fideo ar gael. RSVP i dderbyn dolen i'r gofeb fideo.

Share This Event

bottom of page