top of page

Sad, 06 Tach

|

Casnewydd

Lansio Llyfr - Hanes wedi'i Seilio/Hanes yn y Tir gan Elin Jones

Elin Jones yn cyflwyno ei chyfrol newydd yn y Cwtsh. Hanes yn y Tir / History Grounded - Rhaid darllen hanes Cymru i bob ysgol, dysgwr ac athro.

Lansio Llyfr - Hanes wedi'i Seilio/Hanes yn y Tir gan Elin Jones
Lansio Llyfr - Hanes wedi'i Seilio/Hanes yn y Tir gan Elin Jones

Amser a lleoliad

06 Tach 2021, 16:30

Casnewydd, Stow Hill, Casnewydd NP20 4HA, DU

Ynglŷn â'r digwyddiad

Drysau'n agor yn y Cwtsh am 16:30, bydd y digwyddiad yn dechrau am 17:00

Yn ei chyfrol Hanes yn y Tir / History Grounded mae Elin Jones yn dangos i ni fod tystiolaeth o’r gorffennol i’w gweld ym mhobman yng Nghymru heddiw. Mae hi’n mynd â ni ar daith weledol trwy dros 5,000 o flynyddoedd o hanes, ac o gwmpas pob rhan o Gymru. Hanes Cymru y mae'n rhaid ei ddarllen i bob ysgol, dysgwr ac athro. 

Oes, gallwch chi ddod o hyd i ychydig o hanes mewn amgueddfeydd a llyfrgelloedd – mae o’n cwmpas ni hefyd, mewn hen ffotograffau, mewn enwau lleoedd, ar fapiau ac yng ngweddillion hen adeiladau ar ochr bryn neu ar lan y môr. Ble bynnag yr ydych yng Nghymru, bydd y llyfr hwn yn eich helpu i wybod ac i adnabod yr hanes o’ch cwmpas – a bydd yn gwneud ichi fod eisiau chwilio am fwy.

Pwy oedd y bobl gyntaf i fyw yng Nghymru? Pam fod Glyndŵr mor bwysig i'r Cymry? Pa ran a chwaraeodd Cymru yn y fasnach gaethweision? Sut mae’r môr wedi dylanwadu ar ein hanes? Dewch i chwilio am rai o'r atebion! 

Bywgraffiad Awdur:

Arferai Elin Jones ddysgu yn ysgolion uwchradd y Preseli, Rhydfelen a Chwm Rhymni cyn cael ei phenodi'n swyddog addysg yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Yn ei gwaith roedd yn rhaid i Elin fod yn gyfarwydd â phob cyfnod yn hanes Cymru, a pharatoi adnoddau ar gyfer pob oed a gallu. Ym 1996 dechreuodd Elin weithio mewn rôl ymgynghorol gydag Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru, gyda chyfrifoldeb am reoleiddio cymwysterau hanes a datblygu’r cwricwlwm hanes yn ogystal â’i ddulliau asesu, a chomisiynu adnoddau addysgu hanes. Yn 2013 bu Elin yn cadeirio’r tasglu a fu’n gyfrifol am baratoi adroddiad i’r Gweinidog Addysg ar y Cwricwlwm Cymreig, hanes a stori Cymru. Mae Elin Jones yn westai poblogaidd ar Radio Cymru lle mae’n trafod straeon a chymeriadau o hanes Cymru.

 • ISBN:      9781845278328
 • Elin     Jones
 • Cyhoeddiad:      Medi 2021
 • Addas     ar gyfer 9-11+ oed neu Gyfnod Allweddol 2/3
 • Fformat:      Clawr Caled, 223x148 mm, 222 tudalen
 • Hanes    yn y Tir
 • ISBN:      9781845278311
 • Elin     Jones
 • Cyhoeddiadau:      Medi 2021
 • Addas     i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3
 • Fformat:     Clawr Caled, 224x148 mm, 222 tudalen

Yn y gyfrol hon, mae’r hanesydd Elin Jones yn dangos bod olion Cymru o’n cwmpas heddiw. Mae’n mynd â ni ar daith drwy dros 5,000 o flynyddoedd o hanes ac o’r hanes Cymru. Llyfr ar hanes Cymru i bob ysgol, disgybl ac athro. Ar gael yn Saesneg: History Grounded (9781845278328).

Bywgraffiad Awdur:

Bu Elin Jones yn dysgu yn ysgolion uwchradd Preseli, Rhydfelen a Chwm Rhymni cyn cael ei phenodi’n swyddog addysg yn yr Amgueddfa Genedlaethol. Yn y swyddi hyn i gyd, mae'n rhaid i chi ddod o hyd i bob cyfnod o hanes Cymru, a chyfle i gyd-weithio gyda phartneriaid ac i gwmnïau adnoddau ar gyfer gemau o bob oedran a gallu. Ym 1996 etholwyd gwaith ymgynghorol Awdurdod Cymwysterau, Cwricwlwm ac Asesu Cymru, gyda’r broses o ddysgu’r cymwysterau academaidd, datblygu’r cwricwlwm hanes a’r dulliau o’i asesu, a chomisiynu adnoddau hanes hefyd. Bu’n cadeirio’r tasglu oedd yn gyfrifol am reoli’r cwricwlwm Cymreig, hanes a stori Cymru yn 2013.

Gwybodaeth Bellach:

Oes, mae hanes mewn llyfrgelloedd a llyfrgelloedd – ond maen nhw yma hefyd, mewn hen luniau, lleoedd, ar fapiau ac mewn olion hen adeiladau ar lechwedd mynydd neu ar lan y môr. Bydd y llyfr hwn yn eich helpu i ddeall yr hanes, lle bynnag ydych chi yng Nghymru. Bydd yn ysgogi ichi chwilio am ragor o wylwyr o’n partneriaid.

Pwy oedd y bobl gyntaf oll i fyw yng Nghymru? Pam fod Glyndŵr mor bwysig i’r Cymry? Beth oedd rhan Cymru yn y gaethweision? Pa fusnes y môr ar ein hanes? Dewch i chwilio am rai o’r atebion!

Share This Event

bottom of page