top of page

Iau, 04 Tach

|

Gwesty'r Westgate

Tyllau bwled yng Ngwesty'r Westgate

Yr haneswyr Ray Stroud a David Osmond yn rhoi sgyrsiau ar y tyllau bwled enwog ym mhileri Gwesty’r Westgate

Tyllau bwled yng Ngwesty'r Westgate
Tyllau bwled yng Ngwesty'r Westgate

Amser a lleoliad

04 Tach 2021, 11:00

Gwesty'r Westgate, Casnewydd NP20 1JL, DU

Ynglŷn â'r digwyddiad

Ray Stroud a David Osmond yn rhoi'r ymchwil a'r dystiolaeth ddiweddaraf am ddilysrwydd y tyllau bwled yng Ngwesty'r Westgate. 

Sgyrsiau am ddim ar adegau amrywiol a chyfle i weld y tyllau bwled o Wrthryfel gwreiddiol y Siartwyr ym 1839

Mae gorsafoedd glanweithdra dwylo a glanhau rheolaidd ar waith yn y Westgate ac rydym yn argymell cadw pellter cymdeithasol diogel a mesurau eraill gan gynnwys masgiau wyneb i amddiffyn pob ymwelydd. Mae’n hanfodol nad ydych yn mynd i mewn os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich cartref symptomau COVID.

Share This Event

bottom of page