top of page

Sul, 06 Tach

|

Y Ty Uchaf

WEDI EI GANSLO OHERWYDD AMODAU TYWYDD GWAEL (Gweler rhagor o wybodaeth) Taith Gerdded Dywys i Ogofâu'r Siartwyr

Taith dywys i ogofeydd y Siartwyr

WEDI EI GANSLO OHERWYDD AMODAU TYWYDD GWAEL (Gweler rhagor o wybodaeth) Taith Gerdded Dywys i Ogofâu'r Siartwyr
WEDI EI GANSLO OHERWYDD AMODAU TYWYDD GWAEL (Gweler rhagor o wybodaeth) Taith Gerdded Dywys i Ogofâu'r Siartwyr

Amser a lleoliad

06 Tach 2022, 10:00

Y Ty Uchaf, Tafarn Ty Uchaf, Trefil, Tredegar NP22 4HG, UK

Ynglŷn â'r digwyddiad

***DIGWYDDIAD HWN WEDI EI GANSLO ***

Mae trefnwyr y digwyddiad wedi ystyried y rhagolygon ac wedi penderfynu bod y lefelau uchel cyson o law gyda'r posibilrwydd o daranau yn cynrychioli lefel annerbyniol o risg ac anghysur i gerddwyr. Bydd pob deiliad tocyn yn cael ad-daliad a rhoddir blaenoriaeth i archebu lle ar gyfer taith gerdded tywyswyr wedi’i haildrefnu yng ngwanwyn 2023

PEIDIWCH Â MYNYCHU'R DAITH NEU CEISIO'R DAITH HEB ARWEINIAD.

Arweinwyr: Steve Drowley a Chris Millett                    

SYLWCH: Cynghorir cerddwyr i wisgo esgidiau cerdded, dillad glaw a dod â dŵr a phecyn bwyd gyda chi. Man cyfarfod yw tafarn Top House, Trefil. Os bydd y tywydd yn wael iawn, gwiriwch eich e-byst ar y bore cyn y daith gerdded am ddiweddariadau.

Taith dywys i Ogof y Siartwyr, a adnabyddir hefyd wrth ddau enw Cymraeg; Ogof Fawr ac yn gynharach fel Tylles Fawr. Mae’r enw modern a ddefnyddir yn fwy cyffredin, “Chartist Cave” yn dyddio o 1839 pan ddefnyddiodd diwygwyr y Siartwyr yr ogof i bentyrru arfau cyn eu gorymdaith i Gasnewydd ar 4 Tachwedd y flwyddyn honno. Mae plac wrth fynedfa’r ogof sy’n coffáu gweithredoedd y Siartwyr.

Croesewir siaradwyr Cymraeg, Ffrangeg, Almaeneg a Saesneg. 

Mae'r Top House ar agor ar gyfer diodydd poeth a bwyd. Gall gorymdeithwyr ddewis archebu bwrdd ar gyfer lluniaeth yn dilyn y daith gerdded dywysedig.

Share This Event

bottom of page