top of page

Maw, 26 Hyd

|

Casnewydd

Siartiaeth wedi'i Ail-lunio: O'r Parlwr i'r Ystafell Fwrdd (oedolion)

Ar ôl traddodi mewn ysgolion lleol a rhyngwladol, rydym yn dod â’n gweithdai ‘Bwrdd Darlunio i Ystafell Fwrdd’ enwog i’r gymuned. Gan weithio mewn partneriaeth â’r elusen leol ‘Our Chartist Heritage’, bydd y gweithdy hwn yn dysgu’r broses greadigol sydd ynghlwm wrth wneud y ‘Newport Rising: Chartism Redrawn’ i chi.

Siartiaeth wedi'i Ail-lunio: O'r Parlwr i'r Ystafell Fwrdd (oedolion)
Siartiaeth wedi'i Ail-lunio: O'r Parlwr i'r Ystafell Fwrdd (oedolion)

Amser a lleoliad

26 Hyd 2021, 18:00 – 21:00

Casnewydd, Tŷ Celfyddydau Barnabas, Stryd Ruperra Newydd, Casnewydd NP20 2BB, DU

Ynglŷn â'r digwyddiad

Ar ôl traddodi mewn ysgolion lleol a rhyngwladol, rydym yn dod â’n gweithdai ‘Bwrdd Darlunio i Ystafell Fwrdd’ enwog i’r gymuned.

Mewn partneriaeth â’r elusen leol ‘Our Chartist Heritage’, bydd y gweithdy hwn yn dysgu’r broses greadigol sydd ynghlwm wrth wneud y comic ‘Newport Rising: Chartism Redrawn’ i chi.

Gwneir tocynnau / archebion trwy Double Giant. Cliciwchyma i ymweld â'u gwefan.

SYLWCH: MAE'R SESIWN HWN AR GYFER OEDOLION AC WEDI'I LEOLI YN NHŶ CELFYDDYDAU BARNABAS. Ar gyfer cyfranogwyr iau gweler amseroedd archebu ar wahân yng Ngwesty'r Westgate

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu:

  • Cymryd syniad creadigol o'r dechrau, ei ddatblygu a'i gyflwyno i stiwdio.
  • Gweithio mewn tîm creadigol dan bwysau
  • Cyflwyno ac egluro eich syniadau

A oes unrhyw ofynion i fynychu?

  • Dim

Ar gyfer pwy mae'r cwrs hwn?

  • Unrhyw un sydd eisiau dysgu am y broses greadigol a sgiliau lluniadu sylfaenol
  • Bydd y cynnwys yn benodol i oedran

Oes angen i mi ddod ag unrhyw beth?

  • Mae holl adnoddau'r cwrs yn cael eu darparu gennym ni

Pwy fydd yn fy nhiwtora i?

Beth fydda i'n berchen arno pan fyddaf yn gorffen y gweithdy?

  • Gwell dealltwriaeth o sut i roi comic at ei gilydd
  • Cymeriad cyflawn wedi'i ddylunio gennych chi
  • Gwobr bosibl am y gelfyddyd orau, y cyflwyniad gorau a'r dyluniad gorau

Sylwer: Mae’r gweithdai hyn am ddim a’r tâl o £1 yw cadw’ch lle. Ar ôl mynychu a chwblhau'r gweithdy bydd yn cael ei ad-dalu. Os na fydd rhywun yn bresennol, bydd y tâl yn cael ei roi i Ein Treftadaeth Siartwyr.

Gwneir tocynnau / archebion trwy Double Giant. Cliciwchyma i ymweld â'u gwefan.

Mae uchafswm o 12 lle i bob gweithdy

Share This Event

bottom of page