top of page

Iau, 04 Tach

|

Casnewydd

Siartwyr yng Nghasnewydd: Hanes mewn Ffotograffau

4 degawd o ffotograffau yn adrodd hanes cysylltiad Casnewydd â Siartiaeth gan Ian Walker

Siartwyr yng Nghasnewydd: Hanes mewn Ffotograffau
Siartwyr yng Nghasnewydd: Hanes mewn Ffotograffau

Amser a lleoliad

04 Tach 2021, 11:00 – 15:00

Casnewydd, Gwesty’r Westgate 7b, Westgate Buildings, Commercial St, Casnewydd NP20 1JL, DU

Ynglŷn â'r digwyddiad

Am y pedwar degawd diwethaf, mae Ian Walker wedi tynnu lluniau o atgofion gweledol a choffau Siartiaeth yng Nghasnewydd a'r cyffiniau. Mae'r sioe sleidiau hon yn cynnwys dros saith deg o'r lluniau hyn, a fydd yn rholio ar ddolen yn ystod y dydd tra bydd y Westgate ar agor. Bydd Ian yn bresennol yn ystod y dydd; ceir rhagor ar ei waith arall ynianwalkerphoto.com

Mae'r arddangosfa hon yn cydredeg â sgyrsiau ar y 'tyllau bwled yn y Westgate' gan Ray Stroud a Harry Iles yn cyflwyno ei waith 'Solidarity' hefyd yn y Westgate. 

Mae gorsafoedd glanweithdra dwylo a glanhau rheolaidd ar waith yn y Westgate ac rydym yn argymell cadw pellter cymdeithasol diogel a mesurau eraill gan gynnwys masgiau wyneb i amddiffyn pob ymwelydd. Mae’n hanfodol nad ydych yn mynd i mewn os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich cartref symptomau COVID.

Share This Event

bottom of page