top of page

Gwen, 04 Tach

|

Casnewydd

Sgyrsiau Creadigol: Gwneud Cylchgronau yn Newport Rising

Trafodaethau ar ddemocratiaeth (a phopeth arall) drwy'r broses greadigol o wneud

Sgyrsiau Creadigol: Gwneud Cylchgronau yn Newport Rising
Sgyrsiau Creadigol: Gwneud Cylchgronau yn Newport Rising

Amser a lleoliad

04 Tach 2022, 10:00 GMT – 05 Tach 2022, 16:00 GMT

Casnewydd, Ffordd y Brenin, Casnewydd NP20 1HG, DU

Ynglŷn â'r digwyddiad

Ymunwch â ni am sgwrs greadigol am sut mae pethau'n cael eu rhedeg a beth hoffech chi ei weld yn newid yn eich cymuned.

Byddwn yn nodi pen-blwydd Gwrthryfel Casnewydd drwy feddwl am ddemocratiaeth yng Nghasnewydd, Cymru a’r DU heddiw, creu collages gan ddefnyddio papurau newydd a chylchgronau Cymreig, a defnyddio’r deunydd i ysgogi sgyrsiau difyr am ddyfodol ein gwlad.

Dewch draw i gwrdd â phobl newydd, rhannu paned a sgwrs, a bod yn greadigol.

Mae dwy sesiwn wedi'u hamserlennu ar gyfer 4 Tachwedd, y ddwy yn cael eu cynnal yn Theatr Glan yr Afon

Sesiwn Unyn rhedeg 10am-12 canol dydd ac wedi'i anelu at oedolion (unrhyw un dros 18 oed)

Sesiwn Dau yn rhedeg 2pm-4pm ac wedi’i anelu at bobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc (11-25)

Mae’r sesiynau yn rhad ac am ddim ond mae angen archebu eich lle. Archebwch trwy wefan Glan yr Afon (cliciwch yma) neu'r swyddfa docynnau01633 656679

Share This Event

bottom of page