top of page

Sul, 04 Tach

|

Ffordd Trefil

Taith Dywys i Ogofâu'r Siartwyr

****DIGWYDDIAD HWN WEDI’I ARCHEBU YN LLAWN**** Taith dywys i ogofâu’r Siartwyr (mynediad am ddim ond mae angen cofrestru)

Taith Dywys i Ogofâu'r Siartwyr
Taith Dywys i Ogofâu'r Siartwyr

Amser a lleoliad

04 Tach 2018, 10:00 – 14:00

Ffordd Trefil, Heol Trefil, Tredegar NP22, DU

Ynglŷn â'r digwyddiad

Man Cychwyn / Gorffen: Tafarn Top House,

Trefil, Tredegar, NP22 4HG

(SO 119128)

Pellter: 3 milltir/5km

Arweinydd: Steve Drowley Gradd: Cymedrol

SYLWCH: Cynghorir cerddwyr i wisgo esgidiau cerdded, dillad glaw a dod â dŵr a phecyn bwyd gyda chi. Man cyfarfod yw tafarn Top House, Trefil. Mae'r digwyddiad hwn yn amlieithog, gyda thywyswyr yn rhugl yn y Gymraeg, Saesneg, Ffrangeg ac Almaeneg gydag arweinwyr mynydd cymwys.

Taith dywys i Ogof y Siartwyr, a adnabyddir hefyd wrth ddau enw Cymraeg; Ogof Fawr ac yn gynharach fel Tylles Fawr. Mae’r enw modern a ddefnyddir yn fwy cyffredin, “Chartist Cave” yn dyddio o 1839 pan ddefnyddiodd diwygwyr y Siartwyr yr ogof i bentyrru arfau cyn eu gorymdaith i Gasnewydd ar 4 Tachwedd y flwyddyn honno. Mae plac wrth fynedfa’r ogof sy’n coffáu gweithredoedd y Siartwyr.

Mae’r digwyddiad hwn am ddim diolch i Ein Treftadaeth Siartwyr gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri. Os hoffech chi gefnogi’r ŵyl, gellir rhoi rhoddion ynpaypal.com/gb/fundraiser/charity/3516462

Tocynnau

  • Taith gerdded dywysedig - Mynediad Am Ddim

    Tocyn cyffredinol - mynediad am ddim diolch i Ein Treftadaeth Siartwyr gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri

    £0.00
    Sale ended

Total

£0.00

Share This Event

bottom of page