top of page

Sul, 03 Tach

|

Ffordd Trefil

Taith Dywys i Ogofâu'r Siartwyr

Taith dywys i ogofeydd y Siartwyr (mynediad am ddim ond mae angen cofrestru)

Taith Dywys i Ogofâu'r Siartwyr
Taith Dywys i Ogofâu'r Siartwyr

Amser a lleoliad

03 Tach 2019, 11:00 – 15:00

Ffordd Trefil, Heol Trefil, Tredegar NP22, DU

Ynglŷn â'r digwyddiad

********** MAE’R DIGWYDDIAD HWN WEDI’I ARCHEBU’N LLAWN YN AWR *************

Arweinydd: Steve Drowley       Gradd: Cymedrol           & nbsp;

SYLWCH: Cynghorir cerddwyr i wisgo esgidiau cerdded, dillad glaw a dod â dŵr a phecyn bwyd gyda chi. Man cyfarfod yw tafarn Top House, Trefil. Mae'r digwyddiad hwn yn amlieithog, gyda thywyswyr yn rhugl yn y Gymraeg, Saesneg, Ffrangeg ac Almaeneg gydag arweinwyr mynydd cymwys.

Taith dywys i Ogof y Siartwyr, a adnabyddir hefyd wrth ddau enw Cymraeg; Ogof Fawr ac yn gynharach fel Tylles Fawr. Mae’r enw modern a ddefnyddir yn fwy cyffredin, “Chartist Cave” yn dyddio o 1839 pan ddefnyddiodd diwygwyr y Siartwyr yr ogof i bentyrru arfau cyn eu gorymdaith i Gasnewydd ar 4 Tachwedd y flwyddyn honno. Mae plac wrth fynedfa’r ogof sy’n coffáu gweithredoedd y Siartwyr.

Mae’r digwyddiad hwn am ddim diolch i Ein Treftadaeth Siartwyr gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri. Os hoffech chi gefnogi’r ŵyl, gellir rhoi rhoddion ynpaypal.com/gb/fundraiser/charity/3516462

Share This Event

bottom of page