top of page

Mer, 17 Ebr

|

Newport Rising Hub

History at the Hub / Hanes yn y Hwb

Les James and David Osmond on Radical Politics of 1810-1830

History at the Hub / Hanes yn y Hwb
History at the Hub / Hanes yn y Hwb

Amser a lleoliad

17 Ebr 2024, 14:30 – 16:30

Newport Rising Hub, 170 Commercial St, Newport NP20 1JN, UK

Ynglŷn â'r digwyddiad

The third installment in our popular 'History at the Hub' series of talks at Newport Rising Hub.

Les James and David Osmond explore the question: why did people become involved in radical politics in the 1810s and 1820s? We'll look at three local examples: John Frost, William Edwards and Samuel Etheridge; and the context: 1816, 'the year without summer', the end of the Napoleonic Wars, and the repressive government of 1815-1822.

Tickets available on a Pay What You Want basis. All funds to Our Chartist Heritage (charity no 1176673) and used to fund Newport Rising Festival and related educational activities. 

Y drydedd ran yn ein cyfres boblogaidd o sgyrsiau 'Hanes yn y Ganolfan' yn Ganolfan Gwythryfel Casnewydd.

Mae Les James a David Osmond yn archwilio'r cwestiwn: pam y daeth pobl yn rhan o wleidyddiaeth radical yn y 1810au a'r 1820au? Byddwn yn edrych ar dri enghraifft leol: John Frost, William Edwards a Samuel Etheridge; a'r cyd-destun: 1816, 'y flwyddyn heb haf', diwedd Rhyfeloedd Napoleon, a'r llywodraeth orthrymus o 1815-1822.

Tocynnau ar gael ar sail Talwch Beth a Fynnoch. Defnyddir yr holl arian i'n Treftadaeth Siartwyr (rhif elusen 1176673) ac i ariannu Ŵyl Gwythryfel Casnewydd a gweithgareddau addysgiadol cysylltiedig.

Tocynnau

  • History at the Hub - PWYW

    Standard admission to History at the Hub 21st March. Pay What You Want funds to Our Chartist Heritage (charity no 1176673)

    Pay what you want
    Sale ended

Total

£0.00

Share This Event

bottom of page