top of page

Iau, 22 Ebr

|

Gweminar Chwyddo

Holi ac Ateb byw gyda Ray Stroud

Mae archwiliad fideo Ray Stroud 'In Search of Jenkin Morgan' bellach ar gael i'w wylio ar-lein ac fe'ch gwahoddir i ddilyn y gwylio gyda sesiwn holi-ac-ateb byw gyda Ray ac a gynhelir gan Melinda Drowley

Holi ac Ateb byw gyda Ray Stroud
Holi ac Ateb byw gyda Ray Stroud

Amser a lleoliad

22 Ebr 2021, 19:00

Gweminar Chwyddo

Ynglŷn â'r digwyddiad

Bydd sgwrs fideo Confensiwn Siartwyr Casnewydd nesaf gan Ray Stroud. Mae wedi ymchwilio i'r actifydd anhysbys o Siartwyr Casnewydd Jenkin Morgan. Mae Ray wedi cynhyrchu fideo yn archwilio ei ganfyddiadau y gellir ei weld yn https://www.newportrising.co.uk/news

cyn sesiwn Holi ac Ateb byw gyda Ray, dan gadeiryddiaeth Melinda Drowley (Cadeirydd Ein Treftadaeth Siartwyr) ar 22 Ebrill am 7pm trwy Zoom.

Mae'r digwyddiad am ddim ond mae angen cofrestru i dderbyn eich gwahoddiad e-bost i'r digwyddiad.

In Search of Jenkin Morgan: a Summary

Mae Jenkin Morgan wedi dod yn rhan o dirwedd anweledig Siartiaeth Gymreig. Dedfrydwyd y dyn llaeth Pill hwn, y canhwyllwr gwêr a’r boeler sebon hwn i ddechrau i gael ei grogi, ei dynnu a’i chwarteru ochr yn ochr â John Frost, Zephaniah Williams a William Jones yn Nhrefynwy ym 1840, ac eto ychydig iawn o bobl heddiw hyd yn oed sy’n gwybod ei enw.

Wrth i’r tri ‘merthyr Cymreig’ gael eu cludo i Tasmania ar fwrdd y Mandarin, cafodd dedfryd Morgan ei chymudo i bum mlynedd o garchar yn y Millbank Penitentiary. Daeth allan o'i garchariad yn 1844 yn ddyn toredig a thlawd.

Mae ei ran yng Ngwrthryfel Casnewydd 1839 yn un hynod ddiddorol. Lleolwyd ei ganolfan bŵer yng nghymuned gaeedig dosbarth gweithiol Pilgwenlli gyda’i siopau cwrw, porthdai’r Siartwyr a ffatrïoedd gwneud penhwyaid. Fel capten ar ‘Adran o Ddeg’ cafodd y dasg o nodi dyfodiad ‘gwŷr y bryniau’ i Gasnewydd ar fore 4 Tachwedd. Roedd hefyd i fod i chwythu'r bont i fyny dros Afon Wysg gan ddefnyddio llawer iawn o bowdr gwn y gofynnwyd amdano.

Wrth gwrs, methodd y Gwrthryfel ac arhosodd y bont yn gyfan. Yn union wedi hynny, ffodd Jenkin Morgan i Forgannwg cyn ceisio ceisio noddfa yn Llundain. Bu'r helfa a ddilynodd yn dyst iddo gael ei gipio yn nhafarn y Bunch of Grapes ym Mryste, ychydig oriau cyn i'w hyfforddwr fynd allan o'r ddinas ar y Great West Road am Lundain.

Dyma stori am frad, dial a dioddefaint. Wedi’i bardwn gan y Frenhines Victoria ar 10 Mai 1844, roedd i’w ddisgrifio’n fuan gan Feargus O’Connor fel ‘bwgan brain y Siartwyr’. Roedd popeth yr oedd yn berchen arno unwaith wedi'i gymryd oddi arno - ac eto roedd yn parhau i fod yn radical, ymroddedig i achos rhyddid.

Beth ddaeth ohono? Dyma beth rwy'n gobeithio y bydd y cofnodion yn ei ddatgelu wrth i mi chwilio am Jenkin Morgan.

Share This Event

bottom of page