top of page

Mer, 27 Hyd

|

Casnewydd

Gwneud Banksy Protest Art (10-14 a 14-18 oed)

Ydych chi erioed wedi cael yr ysfa i roi cynnig ar gelf stryd? Yn y gweithdy hwn byddwn yn dysgu'r technegau y mae Banksy yn eu defnyddio i'ch helpu i greu celf ar gyfer achos rydych chi'n credu ynddo

Gwneud Banksy Protest Art (10-14 a 14-18 oed)
Gwneud Banksy Protest Art (10-14 a 14-18 oed)

Amser a lleoliad

27 Hyd 2021, 09:00 – 28 Hyd 2021, 16:00

Casnewydd, Gwesty’r Westgate 7b, Westgate Buildings, Commercial St, Casnewydd NP20 1JL, DU

Ynglŷn â'r digwyddiad

Gwneir tocynnau / archebion trwy Double Giant. Cliciwchyma i ymweld â'u gwefan.

SYLWCH: MAE'R SESIWN HON AR GYFER OEDRAN 10-18 AC WEDI'I LEOLI YNG NGWESTY WESTGATE. Ar gyfer oedolion sy'n cymryd rhan, gweler yr amseroedd archebu ar wahân yn Nhŷ Celf Barnabas

Ydych chi erioed wedi cael yr ysfa i roi cynnig ar gelf stryd? Gan weithio mewn partneriaeth â’r elusen leol ‘Our Chartist Heritage’ yn y gweithdy hwn byddwn yn dysgu technegau i chi a ddefnyddir gan artistiaid stensil fel Banksy a Blek le Rat.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu:

  • Cynllunio, creu a thorri stensiliau
  • Trin paent chwistrell
  • Rhoi paent chwistrellu ar waliau gyda gorffeniad glân

A oes unrhyw ofynion i fynychu?

  • Dim

Ar gyfer pwy mae'r cwrs hwn?

  • Unrhyw un sy'n caru celf stryd neu gelf stensil
  • Bydd y cynnwys yn benodol i oedran

Oes angen i mi ddod ag unrhyw beth?

  • Mae holl adnoddau'r cwrs yn cael eu darparu gennym ni

Beth fydda i'n berchen arno pan fyddaf yn gorffen y gweithdy?

  • Gwybodaeth am sut i greu stensil sylfaenol a rhoi paent chwistrell
  • Eich stensil eich hun o ddarn celf Banksy
  • Eich campwaith Banksy ar gerdyn ac yn cael ei arddangos ar y wal yng Ngwesty Westgate

Share This Event

bottom of page