top of page

Sad, 03 Tach

|

Ystafelloedd Te Parc Pantri

Mawrth y Bobl

Mae mynediad am ddim ac yn agored i bawb, gofynnwn yn garedig i chi gadw tocyn i helpu ein tîm diogelwch. Yn cynnwys perfformiad gan Theatr Flying Bridge. ********Mae gwerthiant ffaglau ar-lein bellach ar gau ond gellir eu prynu ym Mharc Belle Vue o 4pm *********

Mawrth y Bobl
Mawrth y Bobl

Amser a lleoliad

03 Tach 2018, 16:30 – 19:10

Ystafelloedd Te Parc Pantri, Pafiliwn Bellevue a Ystafell wydr, ychydig oddi ar, Friars Rd, Casnewydd NP20 4EZ, DU

Ynglŷn â'r digwyddiad

Ymunwch â ni wrth i ni ddilyn ôl traed y Siartwyr a gorymdeithio o Barc Belle Vue i Sgwâr Westgate trwy eglwys gadeiriol Sant Gwynllyw a Stow Hill. Mae croeso i bawb ac mae cyfranogiad am ddim. Bydd yr orymdaith yn cael ei hanimeiddio a'i chynhyrfu ym Mharc Belle Vue a Sgwâr Westgate trwy ddarn untro wedi'i ysgrifennu a'i gynhyrchu gan Flying Bridge Theatre Ltd. Yn cynnwys ymddangosiadau gan Gôr Cochion Caerdydd a Barracwda

********Mae gwerthiant ffaglau ar-lein bellach ar gau ond gellir eu prynu ym Mharc Belle Vue o 4pm *********

Mae'r digwyddiad hwn am ddim diolch i Ein Treftadaeth Siartwyr (Rhif Elusen 1176673) gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri. Os hoffech gefnogi’r ŵyl, gallwch brynu fflachlamp am £3 neu wneud cyfraniad di-dâl yn paypal.com/gb/fundraiser/charity/3516462

Tocynnau

  • Mawrth y Bobl - mynediad am ddim

    Mae’r digwyddiad hwn am ddim i bawb ei fynychu ond gofynnwn i chi gadw tocyn i helpu ein tîm diogelwch digwyddiad i reoli niferoedd.

    £0.00
    Sale ended

Total

£0.00

Share This Event

bottom of page