top of page

Sad, 03 Tach

|

Marchnad Casnewydd

Marchnad y Bobl - mynediad am ddim

Marchnad dreftadaeth gydag amrywiaeth o stondinwyr yn cynnig crefft, celf ac eraill nwyddau traddodiadol ochr yn ochr â siaradwyr addysgol, arddangosfeydd, hanesyddol arddangosion a siaradwyr.

Marchnad y Bobl - mynediad am ddim
Marchnad y Bobl - mynediad am ddim

Amser a lleoliad

03 Tach 2018, 10:00 – 15:00

Marchnad Casnewydd, Marchnad Casnewydd, Stryd Fawr, Casnewydd NP20 1FX, DU

Ynglŷn â'r digwyddiad

25 + o stondinwyr wedi’u cadarnhau gan gynnwys:

Ein Treftadaeth Siartwyr

CADW (gyda meddyg Fictoraidd)

Clwb Llenyddol Casnewydd a Gwent

Cymdeithas Tai Linc Cymru (Cofio Prosiect CDL Dur)

Llong Casnewydd

e-MAG y Siartwyr

Cerddorfa Casnewydd

Cyfeillion Amgueddfa Casnewydd

Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Cwtsh

Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan

Undeb Credyd Casnewydd

MIND Casnewydd

Archif Menywod Cymru (Prosiect CDL Llawr y Ffatri Lleisiau)

Gwyl Merthyr Rising

Elusen Digartrefedd Eden Gate

Tŷ Tredegar (Prosiect Merched a Phŵer)

Cymdeithas Hanes Aberystwyth

Cwmni Theatr Flying Bridge (Chartist Community Play ACW/OCH Project)

Côr Meibion Dinas Casnewydd

Mencap

Sefydliad Lucy Ellis

Llancaiach Fawr

Cymdeithas Ffrynt Gorllewinol Gwent: Prosiect Journey’s End

Mae'r digwyddiad hwn am ddim diolch i Ein Treftadaeth Siartwyr (Rhif Elusen 1176673) gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri. Os hoffech gefnogi’r ŵyl, gallwch wneud cyfraniad am ddim ynpaypal.com/gb/fundraiser/charity/3516462

Share This Event

bottom of page