top of page

Llun, 28 Hyd

|

NP23 6AA

Protest, Siartiaeth a Gwrthryfel Casnewydd

Protest, Siartiaeth a Gwrthryfel Casnewydd
Protest, Siartiaeth a Gwrthryfel Casnewydd

Amser a lleoliad

28 Hyd 2019, 10:30 – 13:00

NP23 6AA, Glynebwy NP23 6AA, DU

Ynglŷn â'r digwyddiad

Gwrthryfel Casnewydd oedd y gwrthryfel arfog olaf ar raddfa fawr yn erbyn awdurdod ym Mhrydain Fawr. I nodi 180 mlynedd ers y Gwrthryfel mae'r Archifau Seneddol ac Archifau Gwent yn falch o'ch gwahodd i drafodaeth banel am ddigwyddiadau'r dydd, y canlyniadau a'r etifeddiaeth y mae wedi'i gadael ar ôl. 

10.30 -10.40 Croeso. Dr Lisa Snook (Archifydd Sir Gwent)

10.40-11.10 Colin Gibson (Archifau Gwent) Prosiect Trawsgrifio Digidol Treialon y Siartwyr.

11.10 – 11:40 Dr Katie Carpenter (Ymchwilydd Archifau Seneddol) Siartiaeth yn yr Archifau Seneddol

11.40-12 Te a Choffi

12- 1 Dr Joan Allen (Prifysgol Castellnewydd) ‘Ailymwelwyd â Threialon Siartwyr 1839’

Am fanylion pellach ac i archebu eich lle, cysylltwch â:

Archifau Gwent, Heol Gwaith Dur, Glyn Ebwy NP23 6AA

ARCHIFAU GWENT

Ffôn: 01495 353363

E-bost:enquiries@gwentarchives.gov.uk

Share This Event

bottom of page