top of page

Mer, 27 Hyd

|

Holiday Inn Casnewydd, gwesty IHG

Treisio Gwlad y Ffair 6 degawd yn ddiweddarach

Digwyddiad partneriaeth Clwb Llenyddol Casnewydd a Gwent a Gwrthryfel Casnewydd yn edrych ar Dreisio’r Wlad Deg gan Alexander Cordell 6 degawd yn ddiweddarach.

Treisio Gwlad y Ffair 6 degawd yn ddiweddarach
Treisio Gwlad y Ffair 6 degawd yn ddiweddarach

Amser a lleoliad

27 Hyd 2021, 18:30

Holiday Inn Casnewydd, gwesty IHG, Yr Coldra, Casnewydd NP18 2YG, DU

Ynglŷn â'r digwyddiad

Mae 63 mlynedd ers cyhoeddi Alexander Cordell’sTreisio Gwlad y Teg... a bydd Peter Strong yn gweld sut mae wedi dod ymlaen. Dysgodd Peter hanes [roedd Cordell bob amser yn ddrwgdybus o haneswyr…. credai eu bod yn ceisio ei faglu] yn Ysgol Gyfun Cil-y-coed ac mae'n Ysgrifennydd Cymdeithas Hanes Sir Gwent a Chymdeithas Hanes Lleol Cil-y-coed. Mae hefyd ar y pwyllgor sy'n trefnu Confensiwn blynyddol y Siartwyr Casnewydd. Traddodwyd y ddarlith hon gyntaf yn 2018 i nodi trigain mlynedd ers ei chyhoeddi a bydd yn edrych ar yr amgylchiadau a arweiniodd at ysgrifennu’r llyfr ac ar ymatebion i’w gyhoeddi. Ac efallai a ydym yn ei weld yn wahanol yn awr.

Mae tair ffordd o fwynhau’r digwyddiad hwn:

Gwyliwch a gwrandewch ar ddarlith trwy'r ddolen chwyddo yn unig, yn dechrau am 8pm - £3

Mynychu'r ddarlith yn bersonol yn yr Holiday Inn yn unig, gan gyrraedd 7:45pm - £5

Mynychu darlith a swper fel gwestai Cadeirydd Ein Treftadaeth Siartwyr yn cyrraedd 6:30pm - £20

Share This Event

bottom of page