top of page

Mer, 11 Medi

|

Ty Tredegar

Cyfoeth a Gwrthryfel yn Nhŷ Tredegar - Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Yr hydref hwn yn Nhŷ Tredegar, bydd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn nodi 180 mlynedd ers Gwrthryfel Casnewydd, gan archwilio themâu pŵer, cyfrifoldeb, gwyliadwriaeth a churadu hanes trwy arddangosfa a phrofiad newydd yn y plasty - DIGWYDDIAD YN BARHAUS HYD DDIWEDD MAWRTH 2020

Cyfoeth a Gwrthryfel yn Nhŷ Tredegar - Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Cyfoeth a Gwrthryfel yn Nhŷ Tredegar - Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Amser a lleoliad

11 Medi 2019, 10:30 GMT+1 – 03 Ebr 2020, 16:00 GMT+1

Ty Tredegar, Tŷ Tredegar, Dyffryn, Casnewydd NP10 8YW, DU

Ynglŷn â'r digwyddiad

Sylwer: trefnir y digwyddiad hwn gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn unig. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau yn unol â hynny. Mae rhagor o wybodaeth ac archebu ar gael ar dudalen archebu digwyddiadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaetholyma.

Gwrthryfel Casnewydd a'r Morganiaid

Ar 4 Tachwedd 1839, cynnull a gorymdeithiodd 10,000 o Siartwyr i Gasnewydd i ddangos cryfder y gefnogaeth i ddiwygio gwleidyddol, rhyddhau carcharorion y Siartwyr a’u penderfyniad i dderbyn Siarter y Bobl. Cyrhaeddodd mwy na 5,000 o orymdeithwyr Westy’r Westgate yng nghanol Casnewydd, lle’r oedd y 45fed Gatrawd Traed yn barod ac yn aros amdanynt.

Yr hyn a ddilynodd oedd un o'r digwyddiadau mwyaf treisgar a marwol yn y mudiad dros ddiwygio gwleidyddol.

Cyfoeth a Gwrthryfel

Bydd Cyfoeth a Gwrthryfel yn archwilio rôl y Morganiaid yn y gwrthryfel, gwyliadwriaeth eu tenantiaid ac angerdd Octavius Morgan dros gasglu a churadu.

Bydd y Parlwr Newydd a’r Neuadd Ochr yn cynnal arddangosfa newydd ar lawr gwaelod y plasty. Darganfyddwch brif chwaraewyr y stori a gwerthfawrogi penderfyniad y Siartwyr trwy lythyrau angerddol John Frost at Syr Charles, posteri’r Siartwyr a dogfennau’r treial, y mae rhai ohonynt yn cael eu harddangos i’r cyhoedd am y tro cyntaf.

Gweler rhai o'r eitemau hynny a gasglwyd gan Octavius, gan gynnwys copi o lythyr yn awgrymu gwir bwrpas y Gwrthryfel ac un o'r pistolau a ddarganfuwyd ar John Frost ar adeg ei arestio y diwrnod ar ôl y Gwrthryfel. Ni ellir ond dyfalu sut neu pam y cafodd Octavius y pethau hyn.

Ewch ymlaen i'r ystafelloedd gwladol a'r ystafelloedd gwely i fyfyrio ar fywydau cyferbyniol y Morganiaid a'u gweithwyr. Darganfyddwch y defnydd o wyliadwriaeth i ymarfer rheolaeth wrth ymweld â Ystafell Wely'r Meistr a Cedar Closet cyfagos ac ystyriwch y dirwedd wleidyddol 100 mlynedd ar ôl y Gwrthryfel ar adeg Evan ac Olga.   

Sylwer: trefnir y digwyddiad hwn gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn unig. Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau yn unol â hynny. Mae rhagor o wybodaeth ac archebu ar gael ar dudalen archebu digwyddiadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaetholyma.

Share This Event

bottom of page