top of page

Iau, 31 Hyd

|

Theatr Glan yr Afon - Swyddfa Docynnau

Sgriniad Arbennig: Peterloo gyda Dr Katrina Navickas

Dangosiad sinematig llawn o Peterloo Mike Leigh gyda sesiwn Holi ac Ateb byr gyda Dr Katrina Navickas cyn

Sgriniad Arbennig: Peterloo gyda Dr Katrina Navickas
Sgriniad Arbennig: Peterloo gyda Dr Katrina Navickas

Amser a lleoliad

31 Hyd 2019, 19:00

Theatr Glan yr Afon - Swyddfa Docynnau, Ffordd y Brenin, Casnewydd NP20 1HG, DU

Ynglŷn â'r digwyddiad

2019 yw 200 mlynedd ers Cyflafan Peterloo - digwyddiad sy'n debyg iawn i'n Gwrthryfel ni yng Nghasnewydd ym 1839. Ar 16 Awst 1819 ar Faes San Pedr, Manceinion, lladdwyd 18 o ddynion, menywod a phlant a channoedd eu hanafu pan gyhuddwyd marchfilwyr i mewn torfeydd a oedd yn arddangos ar gyfer cynrychiolaeth seneddol - llais yn y ffordd y mae eu bywydau i gael eu byw.

Er bod ugain mlynedd wedi gwahanu’r digwyddiadau trasig, yr un oedd y frwydr sylfaenol ac rydym yn ddiolchgar am yr aberth a wnaed gan y rhai o’n blaenau am yr hawl i bleidleisio a’r amodau byw a gweithio yr ydym yn eu mwynhau heddiw.

Cyn y dangosiad hwn bydd sesiwn holi-ac-ateb anffurfiol gyda Dr Katrina Navickas, Darllenydd mewn Hanes ac aelod o'r adran Hanes ym Mhrifysgol Swydd Hertford. Mae Dr Navickas wedi cyhoeddi'n eang ar bynciau fel y Luddites, terfysgwyr Swing, Siartwyr, carcharorion gwleidyddol, dillad gwleidyddol, a defnydd protestwyr o dirwedd. Bydd y sesiwn Holi ac Ateb yn dechrau am 7:00pm yn y stiwdio yng Nglan yr Afon ac yn para tua 30 munud, gyda dangosiad llawn o Peterloo gan Mike Leigh yn syth i ddilyn.

Mae tocynnau ar gael drwy swyddfa docynnau Glan yr Afon (Casnewydd Fyw)yma 

Share This Event

bottom of page