top of page

Sul, 06 Tach

|

Casnewydd

Spycops, Difrod Cyfochrog ac Undod

Lansio llyfr, sesiwn holi-ac-ateb a thrafodaeth banel ar Spycops a dangosiad o 'Solidarity'

Spycops, Difrod Cyfochrog ac Undod
Spycops, Difrod Cyfochrog ac Undod

Amser a lleoliad

06 Tach 2022, 18:00 GMT

Casnewydd, Casnewydd NP20 1JL, DU

Ynglŷn â'r digwyddiad

Mae Steve Howell yn newyddiadurwr, yn actifydd ac yn awdur tri llyfr: Over The Line, Game Changer a'i nofel newydd Collateral Damage.

Tom Fowler yw gwesteiwr Podlediad Gwybodaeth SpyCops a bydd cynrychiolwyr yr ymgyrch yn ymuno ag ef ar gyfer trafodaeth banel yng Ngwesty’r Westgate, cyn dangosiad (dewisol) o Solidarity gan Lucy Parker yn Ystafell Ddawns Westgate.

Steve Howell (https://www.steve-howell.com/) Bydd Steve yn siarad ychydig yn gynharach yn y noson am ei lyfr diweddar 'Collateral Damage' sydd wedi'i ysbrydoli gan ei brofiad ei hun. Yn ei eiriau ei hun - byddaf yn sôn am Collateral Damage - cefndir y llyfr ond dim sbwylwyr. Ac yna byddaf yn cymryd rhan mewn trafodaeth banel ar yr heddlu yn ysbïo ar weithredwyr, gan dynnu ar yr hyn rydw i wedi'i ddarganfod am wyliadwriaeth 30 mlynedd yr FBI o fy nhad - i'w ddweud yn llawn yn fy llyfr nesaf, Feds Under The Bed , i fod allan y flwyddyn nesaf.

Tom Fowler yw gwesteiwr podlediad Spycops Info, cafodd ei effeithio’n bersonol gan blismona cudd ac mae bellach yn ymgyrchu dros gyfiawnder. Bydd yn siarad am ei brofiadau, y treialon a'r effeithiau a gafodd plismona cudd ar ymgyrchu democrataidd a chyfreithlon.

Bydd Lucy Parker yn ymuno â ni trwy gyswllt fideo. Lucy yw cyfarwyddwr 'Solidarity' (trelar a mwy o wybodaeth yma http://www.solidarityfilm.com/)

Ffilm am y dulliau cyfrinachol a ddefnyddir yn erbyn ymgyrchwyr ac undebwyr llafur y DU. Roedd creu rhestr wahardd yn niwydiant adeiladu'r DU wedi effeithio ar filoedd o weithwyr a gafodd eu labelu'n 'wneuthurwyr trafferthion' am siarad allan ac yn gwrthod cyflogaeth yn gyfrinachol. Datgelodd gweithredwyr gysylltiadau brawychus rhwng gwahardd yn y gweithle a phlismona cudd. Mae SOLIDARITY yn dilyn cyfarfodydd rhwng actifyddion a myfyrwyr y gyfraith, wedi’u dwyn ynghyd ar gyfer y ffilm, gan ddatgelu penderfyniad cymuned yn cydweithio i ddod o hyd i lwybr at gyfiawnder. Bydd Lucy yn siarad am ei chymhellion dros wneud y ffilm, ei phrofiadau a phrofiadau’r rhai a gynrychiolir oddi mewn.

Drysau'n agor am 6pm. Mae angen tocynnau ar gyfer mynediad ond maent ar gael ar sail Talu Beth Sy’n Eisiau diolch i rif Elusen Ein Siartwyr Treftadaeth: 1176673

Mae tocynnau ar gael i weld y drafodaeth trwy Zoom, hefyd ar sail talu'r hyn rydych chi ei eisiau.

Tocynnau

 • Talu'r hyn rydych chi eisiau tocyn

  Mae mynediad am ddim ond gwahoddir rhoddion i dalu costau lleoliad ac elusen. Diolch am helpu trefnwyr digwyddiadau drwy gadw eich tocyn ymlaen llaw.

  Pay what you want
  Sale ended
 • Dolen chwyddo yn unig

  Dyma'ch dolen chwyddo

  Pay what you want
  Sale ended

Total

£0.00

Share This Event

bottom of page