top of page

Llun, 05 Tach

|

Theatr Glan yr Afon - Swyddfa Docynnau

Democratiaeth Yfory - Digwyddiad cysylltiedig gan Gyngor Dinas Casnewydd

Yn dilyn Gŵyl Rising Casnewydd, cynhelir digwyddiad ategol – Democratiaeth Yfory – yng Nglan yr Afon ddydd Llun 5 Tachwedd. Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn croesawu nifer o siaradwyr amlwg i'r ddinas ar Dachwedd 5 ar gyfer cynhadledd undydd.

Democratiaeth Yfory - Digwyddiad cysylltiedig gan Gyngor Dinas Casnewydd
Democratiaeth Yfory - Digwyddiad cysylltiedig gan Gyngor Dinas Casnewydd

Amser a lleoliad

05 Tach 2018, 08:45 – 17:00

Theatr Glan yr Afon - Swyddfa Docynnau, Ffordd y Brenin, Casnewydd NP20 1HG, DU

Ynglŷn â'r digwyddiad

Bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn croesawu nifer o siaradwyr amlwg i'r ddinas ar Dachwedd 5 ar gyfer cynhadledd undydd.

Yn syth ar ôl Gŵyl Gwrthryfel Casnewydd a gynhelir ar Dachwedd 2-4, a fydd yn dathlu treftadaeth y Siartwyr Casnewydd, bydd y gynhadledd yn rhoi’r newyddion diweddaraf i’r digwyddiadau hynny drwy gyfres o ddadleuon yn edrych ar sut mae democratiaeth yn gweithio yn y byd modern.

Gan ddefnyddio thema Democratiaeth Yfory, bydd y digwyddiad yn archwilio’r darlun newidiol o wleidyddiaeth a chynrychiolaeth fodern a sut mae’r farn draddodiadol am ddemocratiaeth yn cael ei herio trwy dechnolegau newydd a newid agweddau’r cyhoedd.

Bydd y siaradwyr yn y digwyddiad yn cynnwys:

• Cyng. Debbie Wilcox, Arweinydd, Cyngor Dinas Casnewydd

• Matthew Taylor, Prif Weithredwr, RSA

• Paul Mason, Sylwebydd Gwleidyddol

• Bobby Duffy, Cyfarwyddwr y Sefydliad Polisi, Coleg y Brenin Llundain

• Chloe Smith AS, Gweinidog y Cyfansoddiad

Mae'r digwyddiad yn cael ei gynnal fel rhan o ymrwymiadau cynllun corfforaethol y cyngor i ddatblygu rhaglen gyffrous o ddigwyddiadau lleol, codi proffil Casnewydd ar y llwyfan cenedlaethol, a gobeithio annog mwy o ymwelwyr a buddsoddwyr i'r ddinas.

Mae rhagor o wybodaeth a manylion cofrestru ar gael ar wefan y digwyddiad yn http://pk3p4c.attendify.io/

***Cynhaliwyd a threfnwyd y digwyddiad hwn gan NCC. Am ragor o wybodaeth neu ymholiadau cysylltwch â’r trefnwyr***

Share This Event

bottom of page