top of page

Sad, 02 Tach

|

Ystafelloedd Te Parc Belle Bue

Gorymdaith yn goleuo'r ffagl yn ôl troed y Siartwyr - 180 mlwyddiant

Llynedd fe wnaethon ni fynd ar y strydoedd, eleni rydyn ni'n cymryd y Westgate Hotel! Mawrth gyda ni ar 180 mlynedd ers Gwrthryfel Casnewydd ym 1839.

Gorymdaith yn goleuo'r ffagl yn ôl troed y Siartwyr - 180 mlwyddiant
Gorymdaith yn goleuo'r ffagl yn ôl troed y Siartwyr - 180 mlwyddiant

Amser a lleoliad

02 Tach 2019, 16:30 – 19:30

Ystafelloedd Te Parc Belle Bue, Pafiliwn Bellevue a Ystafell wydr, ychydig oddi ar, Friars Rd, Casnewydd NP20 4EZ, DU

Ynglŷn â'r digwyddiad

Ymunwch â ni wrth i ni ddilyn ôl traed y Siartwyr ar 180 mlynedd ers Gwrthryfel Casnewydd a gorymdeithio o Barc Belle Vue i Sgwâr Westgate trwy eglwys gadeiriol Sant Gwynllyw a Stow Hill. Mae croeso i bawb ac mae cyfranogiad am ddim. Bydd yr orymdaith yn cael ei hanimeiddio a'i chynhyrfu gyda pherfformiad ym Mharc Belle Vue a Sgwâr Westgate a bydd drymio Barracwda yn cyd-fynd â hi. Rhoddir blaenoriaeth i bawb sy’n mynychu’r orymdaith i Westy Westgate ar ôl yr orymdaith (yn amodol ar argaeledd a chapasiti’r lleoliad)

Mae’r digwyddiad hwn am ddim diolch i Ein Treftadaeth Siartwyr (Rhif Elusen. 1176673). Mae fflachlampau cwyr yn ddewisol ac ar gael am ffi o £6 a fydd yn talu am y ffaglau ac yn cefnogi'r ŵyl. Bydd pob taliad o £6 yn rhoi dwy dortsh gwyr i chi (un yn cael ei roi ar ddechrau llwybr yr orymdaith ac un arall hanner ffordd ar hyd y llwybr). Ni chaniateir ffynonellau fflam eraill yn ystod y digwyddiad. Bydd cyfarwyddiadau diogelwch llym yn cael eu darparu a rhaid eu dilyn. Cyrraedd yn gynnar i sicrhau amser i gasglu'ch fflachlampau cyn i'r orymdaith ddechrau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, rhowch wybod i drefnwyr y digwyddiad drwy e-bostio info@newportrising.co.uk

Share This Event

bottom of page