top of page

Mer, 04 Tach

|

Digwyddiad ffrwd fyw / fideo

Digwyddiad Coffáu Rhithwir

Oherwydd cyfyngiadau diogelwch Covid 19, bydd digwyddiad coffáu eleni yn rhithwir.

Digwyddiad Coffáu Rhithwir
Digwyddiad Coffáu Rhithwir

Amser a lleoliad

04 Tach 2020, 18:00

Digwyddiad ffrwd fyw / fideo

Ynglŷn â'r digwyddiad

Am resymau diogelwch bydd gosod blodau, goleuo fflachlampau ac areithiau a roddir fel arfer yn Eglwys Gadeiriol Sant Gwynllyw yn cael eu recordio a’u perfformio’n rhithiol, gydag aelodau o’r cyhoedd yn cael eu gwahodd i wylio, rhannu eich barn wrth i ni gofio’r rhai a aberthodd eu bywydau a’u bywoliaeth ar gyfer y hawl i bleidleisio. 

Share This Event

bottom of page