top of page

Mer, 17 Gorff

|

Newport

William Foster Geach, Solicitor to John Frost - with David Mills

William Foster Geach, Solicitor to John Frost talk given by David Mills

William Foster Geach, Solicitor to John Frost - with David Mills
William Foster Geach, Solicitor to John Frost - with David Mills

Amser a lleoliad

17 Gorff 2024, 19:00 – 20:00

Newport, 170 Commercial St, Newport NP20 1JN, UK

Ynglŷn â'r digwyddiad

William Foster Geach was not only John frost's stepson, but his solicior during the trial held in monmouth following the Newport Rising. The talk will cover Geach's life in relation to the chartist movement and deportation of chartist leaders, from, Newport, pontypool, Shire Hall in monmouth, Sterling Castle hulk upon which Geach spent a short time and Van Diemen's land. David Mills who has studied and written a book on Geach will be giving this lecture.

William Foster Geach yr hwn oedd ddim ond llysfab John Frost, ond cyfrethiwr yn ystod y treial yn Neuadd Sirol Trefynwy ar ol y Gwrthryfel Casnewydd. Darlith am gorchuddi y bywyd Geach mewn perthynas i y mudiad siartwyr a alltudio i y arweinwyr siartwyr am Casnewydd, Pontypool, Trefynwy, Sterling Castell hulk a Van Diemen's land. Darlith gan David Mills sydd wedi ysgriffennu llyfr am William Foster Geach.

Tocynnau

  • Free/Pay What You Want

    All proceeds to support Newport Rising Festival and related activities by registered charity Our Chartist Heritage (Charity Number 1176673) Tocynnau am Ddim / Talwch Beth y Dymunwch. Pob arian a godir i gefnogi Gŵyl Codiad Casnewydd a gweithgareddau cysylltiedig gan yr elusen cofrestredig Ein Treftadaeth Siartwrol (Rhif Elusen: 1176673).

    £

Total

£0.00

Share This Event

bottom of page