top of page

Y CHARTISTIAID YNG NGHAENEWYDD

Hanes mewn Ffotograffau, 1986-2021

 

gan Ian Walker

Yn yr 1980au, dechreuodd Ian Walker dynnu lluniau o gofebau i Wrthryfel y Siartwyr yng Nghasnewydd, yn arwain at ei ben-blwydd yn 150 oed ym 1989. Mae wedi parhau i'w cofnodi byth ers hynny, gyda chymysgedd o adroddiadau ac eironi.

 

Mae rhai o'r cofebau hyn yn swyddogol ac yn barhaol, mae eraill yn rhai dros dro ac yn wrthdroadol. Mae rhai yn fawr, eraill yn debygol o gael eu colli gan wyliwr achlysurol. Mae rhai yn dal yma, eraill wedi hen fynd.

 

Pan gynhaliodd Newport Rising ddiwrnod agored ar 4 Tachwedd 2021, cyflwynodd Ian sioe sleidiau o’i luniau yng Ngwesty’r Westgate ei hun. Mae'r dilyniant yma yn fersiwn wedi'i olygu o'r sioe honno gyda dilyniant terfynol o luniau a dynnwyd ar y diwrnod ei hun.

 

Cyn iddo ymddeol yn 2013, roedd Ian Walker yn Athro Ffotograffiaeth ym Mhrifysgol De Cymru, a oedd ar y pryd yng Nghaerllion. Ceir rhagor o enghreifftiau o'i waith, yn ffotograffig ac yn ysgrifenedig, ar ei wefan: ianwalkerphoto.com.

Cliciwch oriel i agor yn y modd estynedig gyda chapsiynau.

bottom of page