top of page

Ymunwch â'r Gwrthryfel -

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Mae Newport Rising yn ŵyl lawr gwlad a’r gyntaf o’i bath yng Nghasnewydd. Mae’n brosiect mawr a dyna pam rydyn ni’n edrych at y gymuned am help. Bydd arnom angen ceidwaid tân, cynhyrfwyr, recriwtwyr, cludwyr safonol, ceidwaid heddwch (a chodwyr sbwriel, rhedwyr a chynorthwywyr cyffredinol) i'n helpu i wneud Casnewydd Rising 2019 hyd yn oed yn well na'r cyntaf. Yn union fel y Siartwyr, credwn fod pethau gwych yn bosibl pan fyddwn yn gweithredu gyda'n gilydd. 

Mae nifer o rolau ar gael, ond bydd y rhan fwyaf yn gofyn i wirfoddolwyr fod ar gael ar brif benwythnos yr ŵyl (1af - 3ydd Tachwedd) yn arbennig yn ystod yr orymdaith sydd i fod i ddigwydd rhwng 4 a 7pm ar ddydd Sadwrn 2 Tachwedd. . Yn dibynnu ar y rôl, efallai y bydd angen i wirfoddolwyr fod ar gael ar gyfer sesiwn friffio cyn penwythnos yr ŵyl.

Yn gyfnewid am hyn, byddwn yn sicrhau bod eich cyfraniad yn cael ei gydnabod a'i wobrwyo, gyda diolch personol a mynediad am ddim i ddigwyddiadau, crysau-t a nwyddau eraill a gobeithio y byddwn ni i gyd yn cael bod yn rhan o rywbeth gwerth ei wneud i Gasnewydd. ..  

I gael gwybod mwy anfonwch e-bost atom: info@newportrising.co.uk 

Gallwch hefyd ddarganfod beth sy'n digwydd ac ymuno â'r sgwrs ar ein cyfryngau cymdeithasol ar ein Facebook,Trydar aInstagram tudalennau.

bottom of page