top of page

сб, 15 черв.

|

Newport

Newport Community Champions Exhibition Opening Night | Noson Agoriadol Arddangosfa Pencampwyr Cymunedol Casnewydd

Exhibition by Women of Newport documenting women who are making differences in their communities today | Arddangosfa gan Ferched Casnewydd yn dogfennu menywod sy'n gwneud gwahaniaethau yn eu cymunedau heddiw.

Newport Community Champions Exhibition Opening Night | Noson Agoriadol Arddangosfa Pencampwyr Cymunedol Casnewydd
Newport Community Champions Exhibition Opening Night | Noson Agoriadol Arddangosfa Pencampwyr Cymunedol Casnewydd

Time & Location

15 черв. 2024 р., 18:00 – 30 черв. 2024 р., 22:00

Newport, 170 Commercial St, Newport NP20 1JN, UK

About the Event

Exhibition photographs taken by Kamila Jarczak of Women of Newport. Newport Community Champions Exhibits women who are making a positive impact within the city of newport and and on the people living here.

The exhibition will be on display from 15th  - 30th June during the Hub opening hours.

The opening night will be from 6pm on Saturday the 15th June in the Newport Rising Hub with a talk on the work that the pioneering women displayed in the exhibition are doing followed by music from Saddest Cypress. Come along for a chat with refreshments and music.

Ffotograffau arddangosfa a dynnwyd gan Kamila Jarczak o Ferched Casnewydd. Arddangosfa Pencampwyr Cymunedol Casnewydd yn dangos menywod sy'n gwneud effaith gadarnhaol o fewn dinas Casnewydd ac ar y bobl sy'n byw yma.

Bydd yr arddangosfa ar gael rhwng 15fed - 30ain Mehefin yn ystod oriau agor y Hyb.

Bydd noson agoriadol o 6pm ddydd Sadwrn 15fed Mehefin yn y Newport Rising Hub gyda sgwrs am y gwaith y mae'r menywod arloesol a ddangosir yn yr arddangosfa yn ei wneud wedi'i dilyn gan gerddoriaeth gan Saddest Cypress. Dewch draw am sgwrs gyda lluniaeth a cherddoriaeth.

Share This Event

bottom of page